2.1.1 Mi az „Innovációs Audit” és miért használjuk

Az Innovációs Audit olyan módszer mellyel meghatározzuk egy vállalkozás főbb szükségleteit, lehetséges gyengeségeit, erősségeit és veszélyforrásait mindezeket az innovatív tevékenységekre kivetítve. Ez a módszer egy tényfeltáró technika, ami meghatározza, hogy hogyan működik a vállalkozás és utalásokat tesz rá, hogy mire van szüksége valójában.
A célja az Innovációs Auditnak, hogy felállítson egy olyan alkalmazható módszert, amely jobban illeszkedik a szervezeti felépítéshez, hatással van az innovációs teljesítményre és végül néhány mennyiségi és minőségi eredményt szolgáltasson azáltal, hogy adatokat elemez minden olyan döntéshozótól akik részt vesznek az innovációs folyamatban.A cél, hogy elemezze az eredményeket és tiszta, priorizált meghatározást adjon a vállalkozásnak mely erősségeit és lehetőségeit kellene fontolóra vennie. Segít a vállalkozásnak priorizálni és meghatározni azokat a legfontosabb feladatokat, melyeket el kell végeznie. Az Innovációs Audit lehetőséget nyújt a menedzserek számára, hogy meghatározzák, hogy a vállalkozás rendelkezik-e a megfelelő erőforrásokkal, infrastruktúrával, kultúrával és folyamatokkal az innovációs tevékenység javításához.

A következő felsorolásból az innovációs audit fő céljait ismerheti meg:

 • A jelenlegi innovációs tevékenység feltérképezése a stratégiában, folyamatokban és a szervezetben
 • A teljesítmény benchmark pontjai legjobb gyakorlatok vizsgálatával szektorális és kereszt szektorális szint vizsgálatával.
 • Rendelkezésre álló képességek értékelése a változtatások előtt
 • Megtanulja, hogy hogyan javíthatja az innovációs folyamatokat a rendelkezésre álló erőforrások kihasználásával.
 • Akcióterv és fejlesztési terv elkészítése a jövőben fejlesztések végrehajtásához.

Csak megbízható, hitelesített és integrált Innovációs Audit elkészítésével értékelheti megfelelően helyzetét, amivel koherensen és előretekintően tud dolgozni a jövőbeni célokat elérheti és új jövőképet állíthat fel.1 A cél nem csupán az, hogy elvégezzük az audit, hanem hogy az eredmények tükrében kijavítsuk a problémákat és valóban éljünk az új lehetőségekkel.

Az Innovációs Audit tartalma
Az Innovációs Audit egy diagnosztikai eszköz mely kérdéseket és állításokat tartalmaz az innovációs tevékenység minden területén. Az Innovációs Audit elkészítése során a menedzsereknek nem szabad elfelejteniük, hogy nem csak olyan vállalkozásoknál alkalmazható akik kizárólag az innovációra szakosodtak. Sőt mi több, kifejleszthető számos olyan indikátor és teljesítménymutató, mely a vállalkozás innovációs képességeire mutat rá. A következő indikatív lista a legfontosabb területeket mutatja be, melyeket az innovációs audit listáján szerepeltetni kell, valamint ezzel elkezdhető az innovációs audit folyamatának végrehajtása is.

Az Innovációs Audit indikatív listája az Innovációs Audit végrehajtása során

 
Source 2

Kérjük álljon meg és gondolja át: melyek a fent említett területek közül azok, melyek szervezetében az innovációs teljesítmény területén fontosak:

 • Melyik tűnik úgy, hogy nem jelenik meg az innovációs szükségletek között?
 • Vannak-e fontos problémák vagy határok a fejlesztésekben?
 • A jelenlegi kultúra, a bürokrácia jelenlegi szintje vagy valami más az amit mélyebben kellene elemezni az Innovációs Audit során?
 • Van-e olyan tény, melyre azt mondhatjuk hogy a jelenlegi vezetés az innovatív gondolkodásnak és teljesítmények megfelelően hajt végre?
 • Milyen vonatkozásban segíti a jelenlegi döntéshozatal az innovációt?
 • Nem gondolja,hogy ahhoz, hogy a megfelelő innovációs politikát folytassa a fenti kérdésekre választ kell adnia vagy legalábbis megpróbálnia?


1  www.innovaro.com/inno_updates/Innovation%20Briefing%2007-07.pdf
2
Ibid