Submitting your vote...
Not rated yet. Be the first who rates this item!
Click the rating bar to rate this item.
Финансиране и развитие на иновации в микро предприятия на местно ниво

InnolocalSupp – специфични ресурси за микро предприятия

Статията е написана от Plamen Todorov, Association BICC, Sandanski е член на проектния консорциум InnolocalSupp.

В рамките на този модул ще добиете по-ясна представа за това как успешно да
изпълните и финансирате Вашите иновативни проекти, които след това да
донесат печалба на Вашата фирма или организация. Модула описва основните
механизми за финансиране и подкрепа за разработване и внедряването на
иновации в микро предприятия на местно, национално и Европейски ниво. В
допълнение на това в рамките на модула са представени и основните
предизикателства и проблеми, които могат да изникнат в процеса на
кандидатстването за получаването на такъв тип финансиране.


[This article was edited 2 times, at last 15.04.2011 at 14:25.]
Plamen Todorov
registered since: 14.10.2010
Posts: 27
Written on: 15. 04. 2011 [14:20]