1.1.2.6 Öko-innováció

Bevezetés

A bevezető modulban különböző típusú innovációkról tanultunk (a tárgya, az eredményei, az innováció forrásai stb. szerint). De mi történik, amikor az „ökológiai1 dimenziót” integráljuk az innovációban? Ebben az esetben öko-innovációról beszélünk.

Mi az öko-innováció?

Az öko-innováció gondolata viszonylag új keletű. Az öko-innováció fogalmának első ismert megjelenése a szakirodalomban az „Öko-innováció menedzselése: Egy áttörést jelentő szakterület az innováció és fenntarthatóság területén”2.

Ebben a könyvben Peter James úgy határozza meg az öko-innovációt mint „Új termékek és folyamatok, amelyek vásárlói és üzleti értéket biztosítanak, de jelentős mértékben csökkentik a környezetre gyakorolt negatív hatásokat”3. Tehát. Az öko-innováció minden típusú innovációt magába foglal, amelyek csökkentik a környezeti hatásokat és/vagy optimalizálják az erőforrások felhasználást a kapcsolódó tevékenységek teljes élettartama alatt4. Figyelembe véve a jelenlegi globalizált világ követelményeit és több próbálkozás után, amelyek arra irányultak, hogy ezt a meghatározást továbbfejlesszék, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) a következő meghatározást javasolta:

Az öko-innováció a szervezet szempontjából új (kifejlesztett vagy átvett) termék, termelési folyamat, szolgáltatás, menedzsment vagy üzleti módszer előállítása vagy kidolgozása, asszimilálása vagy felhasználása, amely teljes életciklusa alatt a környezeti kockázatoknak, a szennyezésnek és az erőforrások felhasználásának (beleértve az energia felhasználását is) és más negatív hatásainak csökkenését eredményezi más releváns alternatívákhoz képest5.

A meghatározásnak megfelelően, az öko-innováció előmozdítja a fejlett technológiák bevezetését, kiegészíti a meglévő megoldások alkalmazását, beleértve a nem-technológiai megközelítést is. Ezen felül a fogalom új lehetőségeket nyit meg a szervezetekben új szereplőket vonva be, új iparágakat és üzleti ágazatokat fejlesztve ki és növelve a versenyképességet. Ily módon az öko-innováció kulcseleme a gazdaságok strukturális változásainak megvalósításához, amely prioritást fog élvezni az elkövetkező évtizedekben.

Az öko-innováció dimenziói

Az öko-innovációnak két fontos dimenziója van, az öko-innováció célkitűzései és az öko-innováció mechanizmusa6. Az Oslo-i Kézikönyvnek7 megfelelően az öko-innováció célkitűzései a következő területekre vonatkozhatnak:

Termékek - Folyamatok - Marketing - Szervezet

Az alábbi ábra részletesebben bemutatja az öko-innováció célkitűzéseit:

1. sz. ábra: Öko-innovációs célkitűzések

Az öko-innovációs célkitűzések lehetnek technológiai vagy nem-technológiai jellegűek (lásd a Kézikönyv 1.2.3. „Az innováció típusai az innovációs forrásai” szerint c. fejezetet, amelyből többet tudhat meg a technológiai és nem-technológiai célkitűzésekről). A termékekre és a folyamatokra vonatkozó öko-innovációt általában a technológiai fejlődés számlájára írják. A marketinget és a szervezeteket érintő öko-innováció inkább nem-technológiai megoldásokat feltételez. A második dimenzió az öko-innováció mechanizmusa. Az OECD úgy határozta meg őket, mint a célkitűzések változásának megvalósítási módja8 ,és a következő módozatokra vonatkozhat (lásd a 2. sz. ábrát: Az öko-innováció mechanizmusa):


2. sz. ábra: Az öko-innováció mechanizmusa>

Az öko-innováció előnyei

Az öko-innovációs programok bevezetése a cégében többféle előnnyel járhat, mint például:

Környezeti - Lehetősége lenne:

 • támogatni a fenntartható környezeti növekedést a környéken;
 • minimalizálni a vállalkozásból kikerülő hulladékokat;
 • csökkenteni a fogyasztást (energia és víz);
 • javítani a vállalati folyamatokat (növelni a hatékonyságukat);
 • csökkenteni a kibocsátásokat;
 • több környezetbarát terméket és szolgáltatást állítani elő.

Gazdasági - Lehetősége lenne:

 • csökkenteni a költségeit azzal, hogy hatékonyabban használja az energiát és a vizet;
 • új piacokat nyitni a vállalat termékeinek;
 • javítani a vállalata versenyképességét;
 • új ügyfeleket szerezni;
 • csökkenteni a folyamatok költségeit.

Társadalmi: - Lehetségesség válna, hogy:

 • hozzájáruljon a fenntartható társadalmi fejlődéshez;
 • együttműködjön egy versenyképesebb, kreatívabb és innovatívabb társadalom megteremtésében;
 • hozzájáruljon új munkahelyek megteremtéséhez.

1 Többet tudhat meg az ökológia fogalmáról és jelentéséről a Stanford Encyclopedia of Philosophy weboldaláról: http://plato.stanford.edu/entries/ecology/.
2 FUSSLER, Claude. and PETER, James (1996) p 364.
3 PETER, James (1997)p 52:57
4 European Community Eco-innovation web site http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/what_en.htm
5
Ezt a meghatározást a MEI (Az Öko-Innováció Mérése) projekt keretében dolgozták ki, amelyet az Európai Bizottság finanszírozott 6. Kutatás-Fejlesztési Keretprogramjának Tematikus Prioritása keretében: Pályázati felhívás FP6-2005-SSP-5A, B terület, 1.6, feladat 1. In KEMP. R. and PONTOGLIO, S. (2007): Workshop conclusions about panel survey analysis and definitions of eco-innovation . Deliverable 6.
6 Dokumentumból (20092 .13 oldal.
7
OCDE (2005): Oslo Manual Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. 3rd edition.
8
From OCDE (2009) 2 . Page 15.